Viktor Švantner, advokát
Mikulášská třída 455/9
326 00 Plzeň
tel.: +420 377 321 490
mobil: +420 604 620 779
email: advokacie@svantner.cz
insolvence@svantner.cz

Aktuální nabídka

O mně

Viktor Švantner získal titul magistra na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni v roce 2004. Během studia absolvoval v roce 2003 půlroční studijní pobyt na Aristotelově univerzitě v řecké Soluni v rámci programu ERASMUS.
V roce 2005 nastoupil do Advokátní kanceláře JUDr. Julie Šindelářové jako advokátní koncipient.
V prosinci 2008 složil advokátní zkoušky s výtečným prospěchem.
V prosinci roku 2009 složil rozdílové zkoušky insolvenčního správce.
Praxi vykonává ve všech oborech práva se specializací na právo insolvenční, obchodní a občanské.
Hovoří plynně anglicky.