Viktor Švantner, advokát
Mikulášská třída 455/9
326 00 Plzeň
tel.: +420 377 321 490
mobil: +420 604 620 779
email: advokacie@svantner.cz
insolvence@svantner.cz

Likvidace

K zániku obchodní společnosti dochází v okamžiku výmazu společnosti z obchodního rejstříku.

Tomuto momentu předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace.

Zatímco v případě zrušení bez likvidace zaniká obchodní společnost a její práva a povinnosti (včetně přechodu zaměstnanců) přechází na právního nástupce, při zrušení s likvidací se obchodní společnost zruší bez právního nástupce.

S účinností od 1. ledna 2014 se likvidace obchodní společnosti řídí jednak obecnou právní úpravou zrušení právnické osoby a likvidace obsaženou v příslušných ustanoveních zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanský zákoník, a dále právní úpravou zrušení společnosti s likvidací podle zákona č. 90/2012 Sb., v platném znění, zákona o obchodních korporacích.

Jak je patrné, proces likvidace je složitý a komplexní postup. Viktor Švantner, advokát, je připraven celý proces likvidace společnosti od samotného počátku zabezpečit včetně výkonu funkce likvidátora obchodní společnosti.